Modificarea Codului Fiscal – Septembrie 2021

Actualizare. Modificarile au fost publicate in Monitorul Oficial prin Ordonanta nr 8, respectiv nr 11, ambele din data de 31 August 2021.

In data de 30 August 2021, Guvernul a aprobat propunerile de modificarile aduse Codului Fiscal. Aceste modificari vizeaza si activitatea persoanelor fizice care desfasoara activitati economice.

OUG 8/ 31 August 2021. Modificari privind Impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii:

1. Includerea în veniturile din activitãți agricole stabilite pe baza normelor de venit a unor soiuri de plante necesare pentru furajarea animalelor;

2. Este clarificată situația contribuabililor care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere, situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, în sensul în care se propune ca obligația de a determina venitul net anual în sistem real și de a completa Registrul de evidenţă fiscală să fie instituită pentru anul fiscal următor;

2.1 Pe de alta parte, contribuabilii care au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de SUB 5 camere in anul 2021 si au aplicat sistemul real de impunere, au obligatia, ca din 2022, sa determine venitul anual impozabil pe baza normelor de venit.

3. Referitoare la impozitarea dividendelor distribuite persoanelor fizice, care nu au fost plãtite pânã la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora. Astfel impozitul pe dividende se plăteste până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii, chiar daca dividendedele nu au fost platite actionarilor;

4. Clarificarea modalitãții de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc, precum cazinouri, cluburi de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei. Impozitul datorat în cazul veniturilor obţinute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin aplicarea baremului de 66.750 lei asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obţinut se scade suma de 667,5 lei.

5. Se limiteaza dreptul de deducere cu costul de achizitie a casei de marcat fiscale in 2021, la nivelul impozitului pe venit calculat in anul in care casa de marcat a fost pusa in functiune.

6. Reglementarea la nivelul legislației primare a posibilității depunerii de către contribuabil a formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozit-ul anual datora la entitățile non-profit/unitățile de cult și clarificarea modului de utilizare a acestor sume de către beneficiar. Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a-i transmite prin mijloace electronice organului fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui ANAF.

În domeniul impozitelor și taxelor locale au fost introduse următoarele prevederi:

1. Clarificări privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri/teren pentru clãdirile folosite ca domiciliu și terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor participante la acțiuni militare, misiuni și operațiuni pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestora, familiei acestora și urmașilor celui decedat;

2. Clarificarea categoriilor de persoane persecutate politic de regimul comunist care beneficiazã de scutiri de la plata impozitului pe clãdiri/teren/mijloace de transport;

3. Simplificarea modului de calcul al impozitului pe clãdiri în cazul clãdirilor cu destinație mixtã, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

4. Creșterea autonomiei locale, în sensul cã autoritãțile publice locale hotãrãsc acordarea scutirii de la plata impozitului pe mijloacele de transport pentru participanții la Revoluția din Decembrie 1989;

5. Clarificări privind depunerea în format electronic la organul fiscal a actelor de înstrãinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmite în formã electronicã și semnate cu semnãturã electronicã calificatã;6. Clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizării că în baza de impozitare nu se cuprinde TVA-ul.

OUG 11/ 31 august 2021. Măsuri în sprijinul mediului de afaceri și pentru modernizarea administrației publice 

  1. Permanentizarea procedurii rambursării de TVA, solicitată prin deconturi cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, în sensul în care rambursarea se efectuează cu control ulterior. Anterior, măsura a fost aplicată ocazional și a dus la o scădere semnificativă a stocului de rambursări de TVA. De exemplu, la 1 noiembrie 2019, numărul solicitărilor de rambursări de TVA nesoluționate era de aproximativ 30.000, în timp ce la 31 iulie 2021 se mai aflau în diferite stadii de soluționare doar 4.700 de cereri;
  2. Permanentizarea procedurii de eșalonare la plată în formă simplificată pentru obligațiile bugetare care nu sunt mai vechi de 12 luni. Astfel, contribuabilii aflați temporar în dificultate financiară pot avea la dispoziție lichiditățile financiare necesare continuării activității. Totodată, crește gradul de colectare a creanțelor bugetare prin stimularea conformării voluntare. În prezent, 58.476 de contribuabili beneficiază de eșalonare la plată în formă simplificată pentru obligații în sumă de 12,7 miliarde de lei. Încasările la bugetul de stat sunt în cuantum de 14,2 miliarde, rate eșalonate și obligațiile de bază;
  3. Crearea cadrului legal pentru corectarea erorilor în cazul în care un contribuabil de bună-credință achită o obligație bugetară la un alt organ fiscal decât cel competent. Modificarea va permite virarea sumelor respective către organul fiscal competent, cu păstrarea datei plății inițiale, astfel încât contribuabilul va beneficia de bonusurile acordate de autorități, cum ar fi plata la jumătate din minimul legal al amenzii;
  4. Extinderea amnistiei fiscale, introduse prin OUG 69/2020, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale cu modificări ulterioare pentru inspecțiile fiscale și verificările situațiilor fiscale personale efectuate în perioada 14 mai 2020 – 29 martie 2021, în scopul evitării unor posibile discriminări între contribuabili. De asemenea, aministia fiscală va fi aplicată și pentru diferențele de obligații fiscale stabilite ca urmare a unor proceduri de verificare;
  5. S-a creat posibilitatea corectării declarațiilor fiscale, ori de câte ori sunt dispuse măsuri printr-o hotărâre judecătorească definitivă care implică și modificări de impuneri aferente unor creanțe fiscale și perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.

Principalele măsuri privind digitalizarea administrației publice sunt:

  1. Obligativitatea înrolării în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor – ANAF, respectiv Spațiul Privat Virtual, a persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. Înrolarea în SPV asigură o comunicare și un mod de lucru 24/24, 7 zile pe săptămână, cu administrația fiscală și reprezintă o eficientizare clară a modului în care cetățeanul interacționează cu organul fiscal. De asemenea, se limitează contactul fizic între contribuabili și administrația fiscală;
  2. Implementarea conceptului SAF-T (Standard Audit File for Tax) – un fișier de audit standard pentru schimbul electronic de date contabile de la contribuabil către organul fiscal, într-un format standardizat de date. Astfel, se poate realiza mult mai ușor o analiză și un control fiscal. În plus, se asigură transparența și creșterea gradului de încredere între organul fiscal și contribuabil.

Economist și antreprenor, absolvent ASE, Facultatea de ​Contabilitate și ​Informatică de ​Gestiune. Din 2010 sunt specializat în ​contabilitatea și fiscalitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA, PFI, II, Profesii liberale) sau obțin venituri din alte surse (chirii, investiții etc). În 2012 am înființat site-ul Gestiunepfa.ro, una dintre sursele principale de informații pentru cei interesați, iar din 2021 am lansat aplicația ContApp - platformă online de management fiscal-contabil pentru PFA și Profesii Liberale.

Leave a comment

Un comentariu

BUNĂ ZIUA . DEȚIN. UN PFA. COCOLOS PETRE CU DOMICILIUL IN GIURGIU . NR. MEU DE TELEFON ESTE .. 0720687892… REGIM DE PENSIUNE ȘI ÎN ANUL 2020 CĂND SA DAT BANII IN PANDEMIE EU NU AM STIUT ȘI NU AM LUAT NIMIC .AU ZIS CĂ SA EXPIRAT. TIMPUL …E POSIBIL SA NU IMI DEA BANII. ??? .. ACUM. IAR NU NUMAI AM CLIENTI NUMAI VINE LUME FIIND IN PANDEMIE ..CE SE POATE FACE ? VĂ. MULTUMESC ..

Cocoloș Petre
-

4 noiembrie 2021 at 7:40