Start CHESTIONAR

De la 1 Octombrie 2022 conținutul site-ului Ghid PFA s-a mutat pe Contapp.ro Mai multe detalii gasesti aici.

Selectează răspunsurile corecte pentru fiecare din cele 10 întrebări de mai jos.

  • Fiecare întrebare la care vei selecta toate răspunsurile corecte, îți va aduce 1 punct, precum și sincere felicitări din partea echipei ContApp.
  • În cazul în care nu selectezi toate răspunsurile corecte de la o întrebare, primești 0 puncte la acea întrebare. Nada. Zero. Nichts. Niente. Rien. … ai înțeles. Ca la matematică: pe-aproape, înseamnă incorect. Așa e și în contabilitate!

Indiferent de punctajul pe care îl vei obține, din acest scurt test, vei putea învața câte ceva util!

Care sunt cele mai frecvent întâlnite erori de contabilitate în partidă simplă?
Necompletarea tuturor registrelor și formularelor contabile impuse de Codul Fiscal și legislația în vigoare
Nerespectarea termenelor de depunere a declarațiilor nu se află printre cele mai frecvent întâlnite erori de contabilitate în partidă simplă.
Ce condiții trebuie să îndeplinească bonurile fiscale emise de casele de marcat, care reprezintă plați efectuate, pentru a putea fi deductibile?
Deductibilitatea unui bon fiscal nu depinde de metoda prin care se face plata.
Să fie pe bonul fiscal tipărit CUI-ul PFA/PFI/II/IF, când valoarea plății este mai mică de 100 euro.
Care sunt categoriile de cheltuieli exceptate de la regulile generale de deductibilitate?
Asigurarea privată de sănătate și serviciile medicale pe bază de abonament, deductibile în limita a 400 de euro/an.
Alte situații în care nu se poate obține factura pe numele sub care se desfășoară activitatea.
Alegeți care sunt răspunsurile corecte dintre opțiunile de mai jos:
Plățile din transferuri și restituiri de aporturi sunt 100% nedeductibile
Contribuțiile la asigurările sociale de sănătate din perioada 2018 – 2021 sunt 100% nedeductibile
Ce știi despre programul de contabilitate în partidă simplă ContApp?
Te ajută să emiți facturi în 32 de monede, cu sau fără TVA.
Sau nu! Dar ar putea fi o idee, alături de un film bun
Pentru a stabili obligația de a plati contribuții sociale, plafonul de 12 salarii minime pe economie se compară cu?
Venitul net, care se calculează ca diferență dintre venitul brut încasat și cheltuielile deductibile efectuate în cursul unui an.
Venitul net, care se calculează ca diferență dintre venitul brut încasat și cheltuielile deductibile efectuate în cursul unui an.
Venitul net, care se calculează ca diferență dintre venitul brut încasat și cheltuielile deductibile efectuate în cursul unui an.
În registrul de evidență fiscală (Registrul de evidență fiscală) se înregistrează:
Plățile de contribuții sociale nu se înregsitrează în Registrul de evidență fiscală
Impozitele, taxele, dobanzi și penalitățile datorate bugetului de stat nu se înregistreaza în Registrul de evidență fiscală
În Registrul de evidență fiscală se înregistrează veniturile impozabile și cheltuielile deductbibile efectuatea în scopul obținerii de venituri.
Declarația unică rectificativă se depune în cazul în care:
Definitivarea venitului impozabil se realizează prin completarea capitolul 1 al formularului declarației unice din anul următor exercițiului financiar încheiat
Sistemul de impozare (norma de venit sau system real) nu se poate modifica prin declarație rectificativă dupa data de 25 mai
Atunci când venitul net estimat a fost declarant sub plafon dar venitul net realizat este peste plafon, contribuțiile sociale datorate se declară la capitolul 1 din declarația unică a anului următor încheiat
Când intervine obligația de a te înregistra pentru tranzacții intracomunitare:
Achiziția de bunuri cu valoarea mai mică de 34.000 lei nu te obligă la înregistrarea pentru tranzacții intracomunitare;
În acest caz nu este oblgatorie înregistrarea pentru operațiuni intracomunitare deoarece locul prestării este România, chiar dacă partenerii sunt din Uniunea Europeană
În acest caz nu este oblgatorie înregistrarea pentru operațiuni intracomunitare deoarece locul prestării nu este România.
Care dintre afirmațiile de mai jos sunt corecte:
În registrul jurnal de încasări completam încasarile și plățile pentru care avem documente justificative, anume operațiuni cu documente emise în numele activității desfășurate.
Diurna este deductibilă doar pentru salariații care călătoresc în scopul activității.
În Registrul jurnal de încasări și plăți înregistrăm toate plățile efectuate în scopul activității, chiar dacă nu sunt deductibile sau sunt parțial deductibile.